Browse Category

bitcoin burza

Daně a kryptoměny? EveryTrade.io vám s tím pomůže

Daně 2020: Novinka EveryTrade.io pomůže správně zdanit výnosy z obchodů s kryptoměnami
.
Pokud obchodujete s kryptoměnami a udělali jste v loňském roce desítky, stovky nebo tisíce operací na kryptoměnové burze, nebo máte kryptoměny jako jednu z platebních metod ve svém podnikání, bude se vám bude hodit nová služba, která pomůže správně výnosy z obchodů s kryptoměnami zdanit. Nova aplikace EveryTrade.io umožňuje jednoduše připravit přehledy všech operací během uplynulého roku, kde uvidíte nejen skutečné příjmy a výdaje, ale také získáte patřičný dokument o tom, jakým způsobem jste vše spočítali. Výsledky se pak již snadno zanesou do chystaného daňového přiznání.

“Získání detailních přehledů z provedených obchodů na burzách výrazně pomůže zejména při zpracování daňových přiznání,”

říká účetní a daňová poradkyně Hana Trnková Kocourková, která v České republice začala jako mezi prvními nabízet kryptoměnové účetnictví.
EveryTrade.io se netýká jen daňových přiznání, ale slouží ke komplexní evidenci obchodů s kryptoměnami. Obchodníkům umožní na jednom místě přehledně kontrolovat vývoj svého portfolia na burze nebo více burzách a sledovat tak uceleně svůj krypto business.

“Tím, že se dá sledovat stav kryptoměn a běžných měn každý den v grafické podobě, obchodník má dokonalý přehled o situaci. Jestli má někde málo, nebo naopak příliš kryptoměn. Dá se tak předcházet zbytečným ztrátám,”

komentuje jednu z klíčových vlastností aplikace její tvůrce Marek Jacko.
A Marka jsem pro btctip.cz vyzpovídal, abychom naše čtenáře nemuseli odkazovat jen na tiskové zprávy… 🙂
.

KF: Marku, jak dlouho už EveryTrade.io vytváříte a v jakém je teď stadiu, už ji běžně lidé a případně firmy používají? Kdo patří k vašim typickým uživatelům, zákazníkům? 
.

MJ: EveryTrade.io jsme začali vyvíjet na jaře roku 2019 a nyní ho můžou používat malé i velké krypto společnosti a investoři. Zatím spolupracujeme především s výrobci a provozovateli bitcoinových bankomatů General Bytes a ti jsou také nyní naším hlavním zákazníkem.

 
Především v letech 2016 a 2017 přišla velká vlna obchodování s altcoiny a tokeny z ICO, v té době se také začaly objevovat první větší platformy na správu portfolia.  Já takhle třeba používal Cryptocompare. V čem se liší EveryTrade od podobných platforem a na jaké trhy teď míříte?
.

V EveryTrade.io jsme se snažili skloubit to, co považujeme za nejdůležitější – jednoduchost ovládání, automatizované nahrávání obchodů, uvažování v měnových párech místo v coinech, propojení s výpočtem na oceňování zásob a „papírové“ reporty v PDF. Kromě toho umožňuje EveryTrade.io také zpětně zkoumat hodnotu vašeho portfolia s využitím historických kurzů. Navíc počítáme realizované zisky i ze záporných zůstatků, pokud provádíte tzv. short obchody.
Platformu máme lokalizovanou do českého a slovenského jazyka a chystáme i větší podporu národních bank, ve smyslu vyhlašovaných fiat kurzů, což je důležité právě z daňového hlediska.

 
Co všechno umíte evidovat, jaké měnové páry? Dokážete také rozlišovat rozdílné účetní a tržní kurzy? Jak si s účetnictvím poradí zákazník, který obchoduje v kryptoměnových párech, ale i v dolarech a eurech a účetnictví vede v českých korunách?
.

V tuto chvíli podporujeme osm kryptoměn – Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Monero, Dash a DAI a tři nejvýznamější fiat měny – USD, EUR a Českou korunu (smích). Měnové páry u nás tvoří takové jejich kombinace, kdy podklad (první měnu v páru) tvoří kryptoměna a kotaci (druhou měnu v páru) buď fiat měna anebo Bitcoin či Ethereum. Jedná se tedy i o páry, které na trhu (zatím) nenajdete, například DAI/CZK, nám jde spíše o formální popis obchodu, než o to, na které burze se provedl. A to mě přivádí k otázce tržních kurzů.

Zaznamenal jsem diskuze o tom, který kurz je ten správný tržní, zda ten na burze, kde zákazník nejvíce obchoduje, nebo ten na burze s největší likviditou? Upřímně, ono to není zas tak důležité, ten pravý tržní kurz je ten, za který jste nakoupil nebo prodal své kryptoměny a pouze podle tohoto my spočítáme vaši daňovou povinnost. Pokud jste zatím neprodal, jedná se o „nerealizovaný“ zisk nebo ztrátu a v takovém případě používáme agregovaný kurz dané měny poskytovaný třetí stranou, beztak jde jen o orientační hodnotu.

Účetní vs. tržní kurz, to je zajímavá otázka. Rádi bychom přidali podporu pro pevné účetní kurzy vyhlašované ČNB nebo ECB (pro Slováky), včetně automatizovaného načítání, ale toto zatím nemáme, takže si pevný kurz alespoň můžete nastavit „ručně“. Bavíme se tady hlavně o fiat/fiat kurzech, pokud totiž vedete účetnictví a výnosy máte v různých fiat měnách, existují standardy toho, jak máte postupovat při přepočtu na vaši primární měnu. My nabízíme možnost rozdělit si své účetní období do více portfolií a ke každému nastavit jiný pevný kurz, ten nahradí odpovídající tržní kurz, který by se jinak použil. Pro kurzy krypto/fiat aplikujeme vždy jen tržní kurz, který interně přepočítáváme přes USD.

 
Bavili jsme se o tom, jak pracujete s časovým omezením portfolií a také např. o přesouvání balances, kde je potřeba rozlišovat mezi různými účetními obdobími. Můžeš to trochu víc vysvětlit?
.

Každý asi začne tak, že si prostě založí portfolio a nahraje si do něj obchody za loňský rok. Takové portfolio nemá explicitně určený začátek ani konec, a proto se zobrazuje od data nejstarší transakce až do dnes. To je šikovné, když chcete sledovat svůj majetek v čase, ale pro uzavřené účetní období je lepší přidat časové omezení porfolia, například od 1.1.2019 do 31.12.2019. Tím se upraví graf zobrazující portfolio, ale také vám to zabrání přiřadit omylem obchod provedený mimo toto období.

No a když už to takto máte, tak proč si rovnou nepřipravit portfolio na příští rok? Vytvoříte druhé portfolio, nastavíte období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a teď vám dojde, že potřebujete načíst hodnoty z konce minulého období, abyste nezačínali zase od píky. A k tomu slouží načtení počátečních stavů, zadáte první portfolio, vyberete poslední den portfolia a uvidíte seznam všech párů a jejich zůstatků, které se přenesou jako počáteční stav druhého portfolia. Hodnoty můžete i manuálně upravit, pokud by vám něco nevyhovovalo.

A ještě je tu taková věc, kterou snad ocení ti, kteří obchodují různé páry se stejným podkladem, například BTC/EUR a BTC/CZK a přitom na jednom hlavně nakupují a druhém hlavně prodávají. Takové páry je možné při přenášení sloučit v jeden pár podle účetní měny portfolia, například BTC/CZK, a upravit tak zůstatky krypto i fiat měn, zde se dobře hodí mít nastavený pevný kurz.

Jak pracuje platforma s importy dat?
.

Každý si asi celý rok pečlivě a průběžně ukládá exporty obchodů z burz ve formě CSV souborů, a kdo ne, ten může burzu požádat o roční CSV výpis. Záznamy o obchodech je možné do EveryTrade.io vkládat i ručně, ale CSV export je určitě nejbezpečnější způsob z pohledu přesnosti a kontroly dat. Během tohoto roku bychom rádi přidali též import dat přes API jednotlivých burz, ale je to spíš kvůli komfortu uživatelů, kteří tak budou mít data v EveryTrade.io připravena, doslova jako když je najdou.

 
Jakou máte cenovou politiku? Viděl jsem, že nabízíte i základní služby zdarma, vystačí si s tím třeba běžný „hodler“?
.

Tak to zcela určitě. Zdarma dostane jedno portfolio a sto transakcí, ale časově není nijak omezené. Takže pokud jste nakoupil méně než stokrát (smích) můžete si své obchody pomocí CSV naimportovat nebo alespoň manuálně vložit, pokud CSV nemáte. A pak už se jen těšit pohledem na graf vývoje tržní hodnoty vašich krypto aktiv, průběh nárůstu čisté hodnoty a aktuální hodnoty nerealizovaného zisku. To vše s hřejivým pocitem, že dokud držíte a neprodáte, tak v ČR a na Slovensku nemáte daňovou povinnost k dani z příjmu. Samozřejmě to vše platí i obráceně.

 

Uvažujete také o globálních trzích? Jestli to správně chápu, tak vy vytváříte především podrobné přehledy stavu portfolia, zisků a ztrát, kde jsou aktuální výstupy formálně a věcně správným podkladem např. pro daňové přiznání podle našich zákonů, ale ten matematický a účetní základ je stále stejný a šel by použít i v jiných zemích, je to tak?

V podstatě s tím tak trochu počítáme. Určitě teď není v našich silách řešit daňová přiznání v jednotlivých zemích, mimochodem málokdo by čekal, jak odlišné jsou daňové povinnosti v jinak civilizovaných zemích EU a USA. Co se týče globálních trhů, tak podporu právě pro americké účetnictví bychom chtěli mít připravenou ještě tento rok. Nicméně obvykle platí, že daň z příjmu platíte z rozdílu výnosů a nákladů, že kryptoměna sice není měna, ale přesto je osvobozena od DPH  a že ocenění tržní cenou je minimálně akceptovatelné.

Kromě online správy porfolií EveryTrade.io umožňuje automatizovaně vytvořit tištěné podklady (ve formátu PDF), ve kterých především najdete: kompletní seznam obchodů v daném období, součty nakoupeného a prodaného množství na jednotlivých párech, zůstatky krypto i fiat měn na začátku a na konci období, navíc doplněné o hodnotou všech aktiv dle tržního kurzu a v neposlední řadě výpočet realizovaného zisku/ztráty z prodeje kryptoměn. Realizovaný zisk/ztráta je samozřejmě hlavní podklad pro vaše daňové přiznání, ale vyplnit si ho musíte zatím sám.

Jinak stojí za to zmínit, že při výpočtu realizovaného zisku/ztráty vůči prodejům započítáváme náklady oceňované váženým aritmetickým průměrem cen nákupů.

 
A otázka na závěr – připravujete nějaké další vylepšení platformy, něco zásadního, nebo třeba i další navazující službu, nebo spolupráci?
.

Těch vylepšení by byla celá řada. O přidání API pro import dat jsem se už zmiňoval, taktéž o importu vyhlašovaných kurzů ČNB. Dále bychom rádi vylepšili výpočty týkající se krypto-krypto párů, a to i z daňového hlediska.

Právě teď implementujeme API na integraci se systémy velkého provozovatele sítě krypto automatů v USA, tato spolupráce na nás bude klást velké nároky, protože se jedná o zpracování tisíců transakcí denně.

Marku, děkuji za rozhovor a ať EveryTrade daří, zvlášť teď, před březnovým podáním daně z příjmů asi projdete náročnou zkouškou, tak držím palce!

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Daně a kryptoměny? EveryTrade.io vám s tím pomůže pochází z

Burzy neprohrávají. Kdo opravdu vydělává na Bitcoinu?

Nehledejte zlato. Postavte Dawson City a prodávejte lopaty
Bitcoin je často přirovnáván ke zlatu – stejně jako zlata je jeho “zásoba” omezená a způsob získávání (mining) je obtížný – díky své uměle vytvořené vzácnosti jde podle mnohých o “digitální zlato”. Tohle srovnání je docela zajímavé, podíváme-li se do historie na mediálně nejznámější zlatokopeckou horečku na konci 19. století, kdy se do pusté oblasti Klondike na řece Yukon během tří let přesunulo více než 100 tisíc lidí. A všichni chtěli samozřejmě najít ten největší zlatý valoun a zbohatnout – pokud možno v co nejkratším čase. Pár z nich se to povedlo, hodně jich v naivní touze a kruté zimě zaplatilo životem. Přitom ale nejvíc nezbohatli ti, co hledali zlato, ale podnikavci, co hledačům prodávali krumpáče, lopaty a zásoby jídla, nebo pro ně v Dawson City stavěli hospody, hotely a banky.

Nepřipomíná vám to tak trochu FOMO, které jsme zažili u Bitcoinu v druhé polovině r. 2017? Kolik z “krypto investorů” našlo zlatý nugget a kdo byl skutečný vítěz na poli kryptoměn? Tušíte správně – krumpáče, lopaty a Dawson City nahradily mimo jiné burzy, směnárny a spousta služeb a platforem, které tvoří velkou část kryptoměnové infrastruktury (o ICO a jejich tvůrcích ani nemluvě, to je určitě téma na samostatný článek).
Víte, kolik vydělává Bitmex denně na poplatcích?
A je-li řeč o burzách a obchodních platformách, jednou z těch dnes nejznámějších a největších je určitě Bitmex, derivátová platforma se sídlem na Seychelách, na které se obchodují především bitcoinové (ale i altcoinové) futures. Milovaná i nenáviděná, podle toho, jestli se řadíte mezi velryby a úspěšné velkospekulanty, nebo mezi neúspěšné gamblery a slovo REKT vás budí uprostřed noci…

Podle Sida Sekhara, spoluzakladatele platformy TokenAnalyst, získává Bitmex denně při současném objemu futures transakcí jen na poplatcích kolem 700 tisíc USD.
“Takhle se na kryptu vydělávají peníze. Tohle je největší kasino na světě”
Sid Sekhar v rozhovoru pro Bloomberg
Vezmeme-li v úvahu další údaj, podle kterého se na Bitmexu protočí denně skoro 2 miliardy amerických dolarů (loni to bylo celkem více než 1 bilion USD za celý rok), nezbývá než uznat, že zavedení futures obchodování v r. 2016 byl tah, který Bitmex vynesl mezi ty největší hráče na trhu.

Jedním z největších lákadel je přitom pákové obchodování, kde si ti největší gambleři můžou vyzkoušet margin trading s pákou až 1:100. Tomu už se asi ani jinak než čistý gamble říct nedá. Při tomto způsobu “obchodování” máte sice teoreticky možnost vydělat balík s pár stovkami dolarů, stejně tak vás ale už poměrně nevýznamný pohyb ceny opačným směrem než je ten váš pošle do likvidace raz dva. A Bitmex je platforma, která přitom vždy vyhrává, stejně jako bankéř v kasinu.
Derivátové obchody na vzestupu
Oblíbenost obchodování s bitcoinovými deriváty přitom v r. 2019 zažívá nebývalý boom. Podle analytické platformy Skew nyní futures obchodování s kryptoměnami překračuje v objemech to klasické, spotové, přibližně 10x. Andy Cheung z burzy OKEx říká, že s deriváty namísto skutečných kryptoměn nyní obchoduje dvojnásobný počet uživatelů.

To je způsobeno mimo jiné tím, že v nedávném dlouhotrvajícím medvědím trhu je právě derivátové obchodování (a margin trading obecně) jedním z mála způsobů, jak vydělávat i při klesajících cenách kryptoměn.

Paradoxně ale právě tato skutečnost může být počátkem ztráty dominance Bitmexu, na což také analytici upozorňují. Bitmex má jednak potíže s regulátory, kdy letos v červenci zahájila CFTC (Americká komise pro obchodování s komoditami) vyšetřování této platformy, zároveň se na trh s bitcoinovými deriváty tlačí stále více velkých hráčů.

Zřejmě největším konkurentem bude další gigant – burza Binance, která margin trading spustila v nedávných dnech, dokonce s šílenou maximální pákou 1:125, máme tady ale i další – Deribit, Bitfinex atd.

 

A to se bavíme o situaci, kdy po dlouhotrvajícím bearmarketu zájem o bitcoin a trading přece jen docela výrazně opadl. Jak bude vše vypadat, přijde-li opravdu výrazná změna trendu a kromě tradingových matadorů a opět nastoupí další horda natěšených krypto nováčků, se dá jen těžko odhadnout v konkrétních číslech. Ale že půjde o novodobý Klondike pro všechny, kdo stojí v pozadí, o tom se dá jen sotva pochybovat.

zdroj: U.today a další

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]

 Příspěvek Burzy neprohrávají. Kdo opravdu vydělává na Bitcoinu? pochází z

Burza Coinmate mění design a přidává nové funkce

Coinmate naslouchá zákazníkům a vylepšuje platformu
Kryptoměnová burza Coinmate funguje na trhu dostatečně dlouho a spolehlivě, aby si získala velkou část zákazníků z řad české a slovenské bitcoinové komunity, jakkoliv má sídlo v Anglii a působí i na globálním trhu – především díky možnosti převodů rovnou z bankovního účtu u české FIO banky (a stejně tak výběru z burzy zpět, pomocí SEPA platby v EUR) a celkově díky dobrým zkušenostem s fungováním burzy, o kterých si mezi sebou krypto nadšenci rádi řeknou. Nákup a prodej za české koruny zavedla Coinmate už před třemi lety a byl to vůči tuzemské krypto komunitě velmi dobrý tah…

Coinmate přesto neusíná na vavřínech a snaží se o další vylepšování platformy, aby byla pro tradery pohodlná, přehledná a celkově uživatelsky přívětivá. Sympatické je, že přitom naslouchají přáním a požadavkům svých zákazníků. Dobře si pamatuji, jaká to sice byla práce přesvědčit majitele, aby zařadili do obchodních párů Litecoin – přesto se to v poměrně krátkém čase podařilo i přes náročnější implementaci a fakt, že zrovna v době boomu LTC měli ve svých plánech jiné priority.

Další změny pak přišly postupně, nenápadně a jen pravidelný návštěvník a klient si tak mohl všimnout, jak přibývají další obchodní páry (XRP, Dash a další, vždy v páru k BTC, EUR i CZK). Co se nikdy neměnilo a patří to k největším prioritám Coinmate, je vztah provozovatelů k bezpečnosti, řekl bych až paranoidním. Ovšem – v tom nejlepším smyslu slova, málokde se setkáte s tak důkladným přístupem ke všem procesům, které zajišťují bezpečnost finančních prostředků burzy a klientů.
Nový design a funkce, s důrazem na user friendly i bezpečnost
A když je řeč o vylepšování – tak právě v těchto dnech vyšla v pořadí již 18. aktualizace v pořadí, která přináší nejen změny, o kterých bude řeč ještě dále, ale dokonce i změnu designu domovské stránky, takže uvidíte něco docela jiného, než na co jste zvyklí, pokud už jste zákazníky Coinmate:

U vstupní stránky změny samozřejmě nezůstaly. Dalším vylepšením je použití 2FA autorizace nejen pro výběry FIAT měn a kryptoměn, ale i pro samotné přihlášení. Výrazně se tím opět zvyšuje bezpečnost používání platformy. Podle provozovatelů Coinmate dokonce v nejbližší době přibudou ještě další využití 2FA autorizace.

Už před časem přibyla do platformy možnost zakládat podúčty – v poslední aktualizaci byla přidána možnost zobrazit hodnotu portfolia jednotlivých podúčtů v průběhu času a ukázat vše v podobě grafu v týdenních, čtrnáctidenních a měsíčních obdobích. To poskytuje uživatelům mnohem lepší přehled o účtu, aniž by museli používat API připojení, podúčty lze také přejmenovávat a mazat, vše jednoduše v nastavení podúčtu.

Velká část požadavků a dotazů klientů Coinmate se týkala rozšíření funkcionalit platformy při samotném tradování. To nejdůležitější, co bylo vyslyšeno a implementováno, je jednak podrobnější zobrazování historie objednávek, včetně zrušených, nebo částečně vyplněných příkazů.

Dalším vylepšením je zavedení příkazu POST_ONLY. To je velmi užitečná funkce, příkaz, který zajišťuje, aby byla vaše limitní objednávka vyplněna ve výhodném režimu s nižším fee, které je nastaveno pro příkazy typu MAKER. Jinými slovy, pokud by měla být objednávka vyplněna v režimu Market, nebo byste díky aktuálně existující protistraně objednávali jako Taker (tedy s vyšším poplatkem), nebude taková objednávka vůbec umístěna.

Ať už jste tedy stálí zákazníci burzy Coinmate, nebo teprve hledáte tu správnou burzu, na které budete tradovat, nebo třeba jen zadávat jednorázový příkaz k nákupu či prodeji, je zase o pár důvodů víc, proč využít služeb této platformy.

Zdroj: Coinmate blog

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Burza Coinmate mění design a přidává nové funkce pochází z