Browse Category

Bitcoin v médiích

Ray Dalio – příběh jednoho špatného pochopení Bitcoinu

Ray Dalio vs Robert Breedlove
Ray Dalio je nejvíce úspěšný finanční manager v historii, makroekonom, filantrop. Od r. 1985 je manažerem v Bridgewater Associates. Když Ray mluví, svět poslouchá, protože jeho přínos společnosti je obrovský. Články, které napsal, podporují všechny důvody, proč je bitcoin důležitý, bez toho, aniž by ho jedinkrát zmínil. Přesto se ve svých rozhovorech vyjádřil negativně k Bitcoinu.

Proto se Robert Breedlove (CEO Parallax Digital) rozhodl napsat mu otevřený dopis, kde se snaží Rayovi vysvětlit, proč je jeho pohled na Bitcoin povrchní, bez hlubokého zkoumání dopadů Bitcoinu. V tomto článku shrnuji část otevřeného dopisu Rayovi a můj pohled na něj.
Peníze
Nejdříve připomenutí, co jsou to peníze a jaké mají vlastnosti. Peníze jsou prostředek, který nám pomáhá přesouvat nákupní sílu v čase a prostoru. Je to médium, které nám pomáhá obchodovat rychleji a řeší problémy směnných obchodů.

Primární funkce peněz jsou:

Úložiště nákupní síly – ve smyslu uložení hodnoty v čase
Směnné médium – ve smyslu přesunu hodnoty v prostoru

Peníze nejsou vynález státu
Peníze vznikají spontánně v každé společnosti. Je to nejvíce obchodovatelné médium. Lidé v minulosti používali různé druhy peněz počínaje mušlemi, solí, kameny ale nakonec tíhli k zlatu, protože mělo nejlepších 5 vlastností peněz:

Vzácnost – odolnost vůči manipulaci / přidání většího množství peněz do oběhu, pravděpodobně nejdůležitější vlastnost peněz
Dělitelnost – možnost dělit na malé jednotky
Přenositelnost – jednoduchost přesouvat velké množství hodnoty
Ověřitelnost – možnost ověřit pravost peněz
Trvanlivost – odolnost vůči poškození a znehodnocení

Fiat měna je pyramida s vládou na vrcholu a nejchudšími občany na dně. Pro své fungování vyžaduje neustálé tisknutí peněz pro financování dluhů. Funguje jenom díky tomu, že je její používání vynucováno zákony. Fiat měny jsou centrálně kontrolované, což je odklonění od volného trhu více k sociálním režimům. Díky tomu jsou fiat měny monopoly, přičemž každý monopol má negativní vliv na společnost.
Totální vzácnost
Vzácnost je pravděpodobně nejdůležitější vlastností peněz. Vždyť v historii je plno případů, kdy peníze se přestaly používat, protože se našel způsob, jak tyto peníze vytvořit levněji. Například na ostrově Yap byly jako peníze používány obrovské kameny, které bylo obtížné vytesat. S příchodem jiných civilizací, které dokázaly kameny vytvářet mnohem snáze, se celý finanční systém ostrova zhroutil.

Protože ze všech kovů mělo zlato největší vzácnost, v minulosti se používalo jako peníze. Protože produkce zlata je predikovatelná, velice náročná a nelze jednoduše navýšit, lidé si zlato zvolili jako jednotku, v které budou cenit produkty a služby. A zlato se stalo dominantními penězi na volném trhu. Bitcoin však všechny vlastnosti zlata naplňuje ještě spolehlivěji. Absolutní vzácnost bitcoinu umožňuje společnosti efektivně nacenit své preference, a tím podporovat produktivitu, spolupracovat a ukládat nákupní sílu.
Rayův pohled na Bitcoin
Robert oznámkoval Rayovo posouzení Bitcoinu a jeho budoucnosti známkou “F”. Bohužel je málo lidí, kteří rozumí počítačové vědě, peněžní politice, ekonomice, matematice a zároveň strávili čas studiem Bitcoinu, což zabere spoustu času. Právě tito lidé nemohou s Rayovým krátkozrakým posouzením Bitcoinu souhlasit.

Rayovo posouzení Bitcoinu je zklamání především z těchto důvodů:

Vždy ukazuje, jak má hluboké znalosti ekonomických konceptů, které vždy dovede vysvětlit v obecně přijatelném způsobu pro širší publikum.
Hloubkou znalostí ekonomické historie a volného trhu se mu může rovnat pouze málokdo a to ho staví do pozice člověka, který má vyšší potenciál důležitost Bitcoinu pochopit.
Rayova pověst významného makroekonomického myšlenkového vůdce by se mohla stát hnací silou, která by mohla uspíšit návrat k volnému trhu peněz.

Jako jeden z Rayových největších fanoušků opravdu věřím, že přehodnotí své posouzení Bitcoinu a to, protože jeho pohled selhává především v těchto 3 bodech:
1. Blockchain, ne Bitcoin
Ray Dalio tvrdí, že chápe, proč je blockchain dobrá technologie, ale Bitcoinu nevěří. I když je Bitcoin jediný trhem ověřený projekt fungující na blockchainu. Právě naopak vidí většina lidí Bitcoin jako převratnou technologii a ne blockchain. V poslední době je slovo blockchain spíše buzzword a používá se i tam, kde to nedává smysl.
2. Bitcoin může být převálcován jiným kryptem
Ray si myslí, že Bitcoin může být převálcován jiným kryptem. To je velmi nepravděpodobné, protože Bitcoin staví na vývoji závislém postupu a jednorázovém objevu totální vzácností. Bitcoin je objev vzácných peněz, který nebyl nikdy dosažen předtím a nikdy nebude dosaženo podobného. Protože posloupnost akcí při vzniku bitcoinu chrání bitcoinovou síť před konkurencí a nemůže být znovu napodobena.

Pokud je zavedena nová kryptoměna, tak při vzniku nemá velkou podporu těžařů a proto je náchylná na zásahy hackerů, kteří by chtěli síť zastavit. Nově vytvořená kryptoměna nemůže soutěžit na poli vzácnosti, protože uživatele přitáhne největší network efekt a likvidita k Bitcoinu, takže prodají nové krypto a koupí bitcoin. Bitcoin problém vzácnosti řeší nejlépe ze všech peněžních technologií, obzvláště v porovnání s jinými kryptoměnami. Bitcoin je přidáván do oběhu na základě dopředu jasně stanovené politice, která je veřejné známá. Časem se přidávání nových mincí snižuje až na nulu.
3. Bitcoin nemá stabilní cenu
Ray kritizuje bitcoin, protože jeho cena není stabilní a kvůli tomu nemůže být úložiště nákupní síly. Ray Dalio předpokládá, že centrální banky vydají vlastní kryptoměny, ale takové měny, jsou přímým opakem volného trhu. Stabilita ceny je iluze, všechny ekonomické produkty se pohybují svou cenou vůči sobě. Peníze vypadají stabilněji pouze díky tomu, že jsou používané nejvíce, ale také podléhají zákonům nabídky a poptávky. Protože Bitcoin je totálně vzácný, tak je pravděpodobné, že bude pokračovat ve větších ziscích než ostatní peněžní technologie na volném trhu. Vzhledem k tomu, že cena bitcoinu není nikým regulovaná a je na volném trhu, cena za bitcoin bude po delší dobu kolísat vůči fiat měnám. Ale toto kolísání ceny se bude snižovat, jak bude tržní kapitalizace bitcoinu růst.
Závěr
Rayův pohled na Bitcoin se zdá být povrchní, bez řádného studia. Je škoda, že člověk, který vidí problémy ve společnosti spojené s penězi, ale už nevidí možné řešení, které by Bitcoin mohl poskytnout. Je velice pravděpodobné, jak bude růst cena a počet uživatelů, že bude Bitcoin přitahovat stále více odborníků a je možné, že se Rayův pohled změní po důkladném studiu. Osobně doufám, že se tak stane, protože Bitcoin krásně zapadá do Rayovy předpovědi změny paradigmatu. A byla by škoda, kdyby tu změnu neviděl. Ale Bitcoinu je jedno co si o něm myslí jeden člověk, Bitcoin bude prostě pořád dál fungovat, dokud ho někdo bude chtít používat.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Ray Dalio – příběh jednoho špatného pochopení Bitcoinu pochází z