Browse Category

blockchain

Walmart Canada e DLT Labs lanciano la blockchain per trasporto e pagamenti industriali

Walmart Canada, la divisione canadese di Wal-Mart Stores Inc. e la piattaforma di gestione dati DLT Labs Inc. hanno annunciato oggi il lancio di una soluzione blockchain di contabilità distribuita di produzione aziendale a servizio completo per applicazioni industriali come merci e pagamenti. Il nuovo…
Leggi il Post
L’articolo Walmart Canada e DLT Labs lanciano la blockchain per trasporto e pagamenti industriali scritto da Redazione Assodigitale.it proviene da ASSODIGITALE.

Количество неподтвержденных транзакций в сети Биткоина резко выросло в 90 раз

В течение нескольких часов «мемпул» первой криптовалюты оказался переполнен. В предыдущие разы это приводило к резкому подорожанию монеты. Об этом пишет РБК Крипто. Количество неподтвержденных транзакций в сети Bitcoin за несколько часов взлетело до уровней конца 2018 года, согласно данным портала Blockchain.com. Утром 15 ноября этот показатель составлял около 1 млн байтов, затем он увеличился […]

Том Ли: Биткоин идет по пути технологических компаний из Силиконовой долины

По мнению Тома Ли из компании Fundstrat, биткоин пройдет те же стадии развития, которые уже преодолели технологические компании из Силиконовой долины. Об этом эксперт рассказал в ходе своего интервью телеканалу CNBC. Он уточнил, что привлекательность акций технологических гигантов возрастала постепенно, и сейчас мы наблюдаем ее пиковые значения. Аналогичную динамику развития покажет и биткоин, а доказательством […]

La Blockchain per tutelare il Made in Italy partnership MISE – IBM

Il MiSE coinvolge associazioni e aziende del settore tessile in un progetto pilota, coordinato da IBM. Difesa dell’eccellenza dei nostri prodotti sui mercati internazionali, lotta alla contraffazione e sostegno alla competitività delle imprese manifatturiere sfruttando il potenziale abilitante del digitale. Lo studio di fattibilità “La…
Leggi il Post
L’articolo La Blockchain per tutelare il Made in Italy partnership MISE – IBM scritto da YOURVOICE! proviene da ASSODIGITALE.

Dinastycoin finanzia i progetti autodeterminati

Dinastycoin diventa una crittovaluta Autodeterminata.
Con osservatorio diritti umani e Reteitalica è stata concordata una comunione di intenti e obbiettivi convergenti verso la realizzazione da una parte di una confederazione tra autodeterminati e dall’altra alla realizzazione di aree extraterritoriali in trust in italia dove creare una nuova economia al di fuori del sistema italia spa.
Libera da tassazioni e da vincoli europei.
In tutto questo il Dinastycoin sarà la moneta unica utilizzata tra tutte le aree che si verranno a creare in italia.
Prodotti e servizi saranno venduti senza tassazioni e si potranno pagare in Dinastycoin.
Quindi non solo on line ma anche direttamente su territorio.
La prima area è già stata acquistata il frantoio Bomarzo si tratta della ristrutturazione di un vecchio frantoio di olio, che ha obbiettivp quindi la produzione di olio di oliva puro italiano e la creazione intorno di un agriturismo.

Il  frantoio Bomarzo è il modello da cui partire per tutti i futuri progetti. E’ stata recentemente acquistata anche una ulteriore area boschiva adiacente di alcune migliaia di metri quadra in cui piantare alberi e produrre legname.

Sarà disponibile con il Nuovo dinastycoin sia una APP/POS per i commercianti e per i clienti che delle banconote di carta mono uso con qrcode che potranno essere usate e scambiate per acquisti.
Ci stanno derubando la nazione svendendola e cedendo sovranità alle banche/multinazionali europee.
Noi di DOF con Osservatorio diritti umani e rete italica andremo a ricomprare pezzi di italia proteggendoli in trust e invitando tutti gli italiani ad unirsi a noi, dato che in quelle aree ci saranno anche abitazioni fatte con materiali bio come canapa, paglia legno e affini.
lavoro, svago, libertà, indipendenza, etica e onore e benessere sono le basi della società che vogliamo costruire con gli italiani autodeterminati e non
Onore e condivisione tra le persone per il benessere comune senza burocrazie e stato a controllare le nostre vite.
Libertà , onore. rispetto per l’ambiente e amore! Questo in sintesi!

Il Dinastycoin sarà utile e importante anche per questo, poichè sarà creato un fondo con svariate centinaia di milioni di DCY totalmente disponibli a fondo perduto per tutti gli autoderminati che creeranno progetti sul territorio per la creazione e lo sviluppo di nuove.
Questo fondo sarà aperto non appena il Dinastycoin avrà raggiunto valori oltre i 50centesimi
Per stimolare la crescita del dinastycoin, subito dopo lo swap lo inseriremo in diversi nuovi exchange, di cui almeno un paio nei top  10 o 20.
E’ una operazione costosa poichè l’inserimento non è gratuito, stiamo per questo cercando di coinvolgere investitori visionari e patrioti italiani che comprendano l’importanza epocale di questo nostro progetto.
Gli sviluppatori di DOF stanno già lavorando per rifare totalmente il nuovo sito di Osservatorio dirittiumani creando al suo interno tutte le sinergie con le piattaforme di dinastyoffreedom.
Dallo shopping dinastyoffreedom.shop al social dinastyoffreedom.social massando dall’app dinastyofreedom.media

L’articolo Dinastycoin finanzia i progetti autodeterminati proviene da dinastycoin.

Proof of Work, Proof of Stake a další kryptoměnové algoritmy

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].
PoW, PoS, Proof of Burn, Proof of Space… Jak se v nich vyznat?
V jednom z předcházejících textů jsme se věnovali obecnému fungování systému blockchain. Databáze sama o sobě je ovšem k ničemu bez odpovídající nástavby. Základ transparentnosti a rychlého a bezchybného zpracování iniciovaných transakcí spočívá ve funkčním ověřovacím algoritmu.

Základní premise systému předpokládá, že jakýkoliv zápis v databázi lze považovat za skutečný pouze tehdy, shodnou-li se na tom všechny počítače zapojené v síti. Jedině po dosažení konsenzu dojde k trvalému zápisu transakce do blockhcainu, s nímž již následně nelze hýbat. Bitcoin již při svém vzniku přišel s algoritmem Proof of Work, o němž pojednáváme v samostatné kapitole. V posledních letech se ovšem doslova roztrhl pytel s nejrůznějšími projekty nabízejícími vlastní ověřovací mechanismy. Těm největším jsme se rozhodli poskytnout adekvátní prostor.

Na následujících řádcích naleznete zevrubný popis v současnosti nejoblíbenějších algoritmů. Kromě již zmíněného Proof of Work se budeme věnovat také řešením Proof of Stake a Proof of Burn. V závěrečné kapitole potom popíšeme dva méně užívané, ale přesto zajímavé mechanismy Proof of Space a Proof of Authority.
Na počátku stál… Proof of Work
Věděli jste, že koncept Proof of Work spatřil světlo světa ještě mnohem dříve než Bitcoin? Již roku 1993 se o něm ve svém akademickém článku zmiňovali Cynthia Dwork a Moni Naor, kteří předpokládali jeho uplatnění v boji proti hackerům a spamům. Skutečně se používá dodnes ve formě logických puzzlů, které musí počítač vyřešit před vstupem na stránku.

Spolu s nástupem Bitcoinu došlo k masivnímu rozšíření tohoto systému, který ovšem prošel poměrně ráznou revizí za účelem zajištění předpokládaného fungování. Účel ovšem zůstává, neboť právě jeho prostřednictvím dochází ke schválení proběhnuvších transakcí a jejich zařazení do databáze. Nutno podotknout, že pro relativní jednoduchost implementace se tohoto principu podržela většina altcoinů.

Jak přesně to tedy funguje? Velmi jednoduše. Všichni účastníci v síti dedikují určitou část svého výpočetního výkonu početním operacím – těžbě. Těžař, kterému se podaří daný příklad vyřešit, následně zařadí získaný blok transakcí do blockchainu, kde dochází k ověření jeho správnosti všemi zapojenými uzly. V případě úspěchu je blok zařazen do blockchainu a jeho původce odměněn svým dílem v podobě předem stanoveného množství coinu. To je také v případě bitcoinu a dalších kryptoměn způsob emise, tedy uvolňování mince do oběhu.

Výše popsaný systém s sebou přináší celou řadu výhod, pro které se jedná o doposud nejoblíbenější způsob těžby:

Transparentnost – všichni se podílejí na ověření pravosti a průběžně blockchain kontrolují
Bezpečnost vůči ovlivnění systému – potřeba vysokého výpočetního výkonu pro samovolný zásah do databáze
Jednoduchá implementace systému

Na druhé straně v současnosti roste kritika Proof of Work algoritmu, jehož přítomnost se mnohdy stává důvodem pro zavedení regulačních opatření. Kritikové obvykle uvádějí několik zásadních důvodů:

Obrovská energetická náročnost těžby
Pomalé potvrzování transakcí
Náročné výpočty nelze dále využít

Proof of Stake – ten druhý v řadě
Již dva roky po vstupu Bitcoinu na trh se komunita začala zaobírat možnostmi zvýšení efektivity algoritmu. Výsledkem těchto debat byl v roce 2011 vznik druhého systému – Proof of Stake. Princip fungování je opět poměrně jednoduchý: Namísto všech počítačů v síti potvrdí platnost daného bloku sestava náhodně zvolených uzlů.

Nutno podotknout, že ona náhodnost zde není absolutní, neboť vyšší pravděpodobnost zisku pozice ověřovatele je ovlivněna stářím uzlů a množstvím vlastněné měny. Kryptoměna samotná neslouží jako odměna pro těžaře a ani těžbou samotnou nevzniká. Uzly naproti tomu získávají odměnu v podobě poplatků za úspěšně realizovanou transakci. Pro zvýšení šanci na zisk pozice validátoru, a tedy části odměny je zapotřebí určité množství coinů uzamknout a doslova vsadit (stake). Systém náhody potom napomáhá alespoň částečně eliminovat riziko toho, že by se ověřovateli stávala pouze úzká skupina největších držitelů měny.

Možná se ptáte, kolika altcoinům se podařilo tento systém úspěšně realizovat? Vzhledem k tomu, že k jeho úspěšnému fungování je zapotřebí široká komunita, naleznete v historii spoustu neúspěšných projektů. Na příkladu altcoinů jako jsou Cardano, NEO nebo NAV Coin lze ovšem konstatovat, že i Proof of Stake systém je při troše snahy životaschopný.

Proof of Stake algoritmus si získal široký zástup fanoušků i kritiků. Podívejme se proto na shrnutí největších pozitiv:

Minimální spotřeba elektrické energie – nedochází k těžbě
Nepobíhá inflace vlivem neustálého navyšování množství kryptoměny – počet coinů je předem dán a dochází k jeho přerozdělení ve formě poplatků
Není nutné vlastnit zbytečně výkonný těžební hardware

Stejně jako v ostatních případech existuje i celá škála negativ, díky nimž se systému nepodařilo zcela převládnout a vytlačit ostatní metody:

Nízká odměna za zařazení bloku do databáze
Nutnost vysoké kapitalizace pro zamezení rizika 51%
Potřeba široké základny pro úspěšné fungování principu náhody

Pro milovníky ničení… Proof of Burn
Dominantní většina současných kryptoměn uplatňuje buď Proof of Work, nebo Proof of Stake algoritmus. Snaha o tvorbu lepší, výkonnější a po všech stránkách levnější alternativy ovšem zatím zcela nevymizely nevymizely. Právě Proof of Burn bezesporu představuje jeden z těch zajímavějších konceptů, jelikož v praxi propojuje dva nejvýznamnější systémy v jeden revoluční mechanismus.

Principy Proof of Burn algoritmu jsou velmi podobné klasickému Proof of Work. Potenciální validátor nepotřebuje žádný nákladný hardware a nemusí platit vysoké účty za elektřinu. Těžba probíhá virtuálně prostřednictvím tzv. virtuál mining rigs, do nichž zájemce o kryptoměnu investuje.

Těžební princip je pravým opakem algoritmu Proof of Work. Možnost validace bloku, a tedy zisku odměny totiž získá uživatel, který ještě předtím spálí největší množství coinů. Pálení probíhá prostřednictvím jejich zaslání na předem definovanou adresu, kde jsou nenávratně zničeny. Zpočátku se sice jedná o čistou investici bez větší návratnosti, postupem času ale odměny začnou převyšovat náklady. Neustálým snižováním objemu mincí na trhu rovněž dochází k úměrnému vzestupu jejich hodnoty.

Odborníci, laická veřejnost, i fanoušci si algoritmu cení zejména pro následující pozitiva:

Nízké nároky na energie a těžební vybavení
Spalování mincí zvyšuje jejich hodnotu, zamezuje inflaci
Decentralizace rozdělení odměn
Podpora dlouhodobého zapojení těžařů

Zapomínat ovšem nemůžeme ani na podstatná negativa tohoto algoritmu:

Nelze potvrdit funkčnost ve větším měřítku, kdy by bylo spalování coinů neúměrně rychlé
Nižší rychlost potvrzení transakcí
Menší transparentnost procesu

Pokud jde o konkrétní projekty, které se konceptem Proof of Burn zabývaly, nebo jsou na něm postaveny, patří mezi nejznámější Trig (Trig token), nebo Counterparty – XCP.
Hudba budoucnosti nebo falešná cesta? Proof of Space a Proof of Authority
A to je všechno? Nikoliv. Jak jsme již nastínili dříve, kreativní mozky nikdy neustanou, dokud nenaleznou dokonale transparentní mechanismus s nízkou spotřebou energie a dostupností pro všechny projekty bez ohledu na jejich popularitu nebo finanční sílu. V současné době omezený prostor dostávají kupříkladu systémy Proof of Space a Proof of Authority, kterým mnozí věští velkou budoucnost. Teprve čas ovšem ukáže, jestli jsou životaschopné, nebo se jedná o slepou větev vývoje bez většího praktického dopadu a užitku.
Proof of Space
V souvislosti s nákladnou těžbou Bitcoinu se od doby jeho masového rozšíření začaly hledat ekologičtější alternativy ověřování. Patrně tu nejzdařilejší se podařilo navrhnout skupině okolo Stefana Dziembowského. Odborná i laická veřejnost si ji dodnes pamatuje pod názvem Proof of Space.

Algoritmus je ve svých základech shodný se systémem Proof of Work, namísto výpočetního výkonu je však k těžbě využita paměť. Verifikátor musí před splněním svého úkolu potvrdit, že má na svých discích rezervováno dostatečné množství volného místa. Za splnění daného úkolu a obsazení dedikovaného místa získá uzel odměnu v podobě podílu na kryptoměně.

Pravdou zůstává, že se algoritmu, i přes lákadlo v podobě nízkých účtu za elektřinu nepodařilo od roku 2015 příliš prosadit. V současné době na jejích principech staví pouze kryptoměna Burst coin a oznámené projekty SpaceMint a Chia.
Proof of Authority
Pokud lze Proof of Space označit za alternativu Proof of Work, potom je Proof of Authority ve stejném vztahu k Proof of Stake. Nový systém si získává stále větší podporu zejména v části komunity okolo Etherea, za jeho vznikem v roce 2017 ostatně stál spolutvůrce druhé největší kryptoměny, Gavin Wood.

Mechanismus předpokládá existenci dobře známých validátorů s vysokou reputací, kteří sami potvrzují transakce a rozhodují o jejich zařazení do blockchcainu. Každý uzel má v systému vlastní identitu, přičemž oficiálně uznaní validátoři jich mohou pro svou potřebu vytvořit hned několik, čímž zajistí jejich permanentní dostupnost.

Za velkou výhodu systému je považována naprostá eliminace procesu těžby. Vzhledem k tomu, že uzly a ověřovatelé jsou předem známí a ověření administrátory, není třeba jejich potvrzení prostřednictvím formálního těžebního procesu. Díky tomu je dosaženo výrazně vyšší efektivity a rychlosti potvrzování transakcí ve srovnání s algoritmy vyžadujícímu součinnost většího počtu vzájemně nezávislých validátorů.

Již z výše zmíněného odstavce vám musí být jasné, proč s největší pravděpodobností systém Proof of Authority nezažije velký úspěch. Ano, existence jakýchsi „vyvolených“ validátorů předpokládá určitou míru centralizace a potřebnou důvěru mezi komunitou a administrátory. Ideový základ blockchainu a kryptosvěta obecně ovšem jakoukoliv myšlenku vzájemné důvěry popírá. Jednotlivé transakce by v každém případě měla odsouhlasit celá komunita, ne jen její úzká část.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Proof of Work, Proof of Stake a další kryptoměnové algoritmy pochází z

Agoric a Mark Miller – smart kontrakty objektově a v javascriptu

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].
Mark Miller: Tvůrce objektově orientovaných smart kontraktů v Praze
Praha bude hostit hvězdu světa smart kontractů: Marka S. Millera, zakladatele projektu Agoric. Mark v Agoricu působí jako šéf výzkumu a sám se věnuje výzkumu problematiky smart kontraktů a přenosu digitálních práv již od 90. let. Tedy od doby, kdy svět žil internetovou bublinou a o blockchainových technologiích nikoho ani nenapadlo přemýšlet. Markova platforma Agoric umožňuje developerům programovat bezpečné smart kontrakty objektově a v javascriptu.

Pokud vám to zní jako sci-fi a zajímá vás, jak na to, přijďte se podívat a položit Markovi Vaše otázky ve čtvrtek 5. září 2019 od 19:00 hod. v Praze (přesné místo bude upřesněno na https://www.meetup.com/Prague-Blockchain/events/264336507/).

Díky smart kontraktům mohou jednotlivci nebo skupiny bezpečně uskutečňovat transakce bez rizika a bez omezení geografickými hranicemi, což zakládá zcela nový způsob obchodování. Předtím než založil Agoric, pracoval Mark Miller 10 let jako výzkumný pracovník pro společnost Google. Na jeho výzkumech je založena blockchainová platforma COSMOS, která má v současné době valuaci cca 500 mil. USD. Mark je autorem asi 20-ti výzkumných studií na téma „secured distrubuted computing“ a zároveň je členem standardizačního výboru Ecmascript T39.

Další informace o Markovi lze nalézt zde:

https://ai.google/research/people/author35958

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Agoric a Mark Miller – smart kontrakty objektově a v javascriptu pochází z

I vantaggi economici della Blockchain saranno indagati da una Task Force in Florida

Lo Stato della Florida istituirà una task force statale incaricata di investigare i benefici ei costi della tecnologia blockchain, nonché di “richiedere alla task force di sviluppare un piano generale specifico per favorire l’espansione dell’industria della blockchain nello stato”. La Florida crea una task force per indagare sui vantaggi economici di Blockchain Il legislatore statale […]
L’articolo I vantaggi economici della Blockchain saranno indagati da una Task Force in Florida proviene da ASSODIGITALE – News Bitcoin Ethereum ICO Criptovalute Tecnologia.

Il calcolo del Credit Score verrà rivoluzionato dalla blockchain: ecco come

Dalla gestione della supply chain alle elezioni fino alla finanza, la tecnologia blockchain sta migliorando i processi aziendali in molti settori. Ma per quanto riguarda l’industria del credito? Potrebbe anche la blockchain migliorare i processi? Blockchain ha fatto in modo che le persone “sappiano” riconsiderare il modo in cui gestiscono le finanze. Al suo livello […]
L’articolo Il calcolo del Credit Score verrà rivoluzionato dalla blockchain: ecco come proviene da ASSODIGITALE – News Bitcoin Ethereum ICO Criptovalute Tecnologia.

Decreto Blockchain San Marino: arriva la nuova regolamentazione sulle ITO Initial Token Offering

Il decreto mira a rilanciare l’economia del Paese e a promuoverne il profilo di hub tecnologico mondiale. Promotori della nuova disposizione la Segretaria di Stato per l’Industria della Repubblica di San Marino e San Marino Innovation (Istituto per l’Innovazione della Repubblica), in collaborazione con lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e lo Studio Loconte & […]
L’articolo Decreto Blockchain San Marino: arriva la nuova regolamentazione sulle ITO Initial Token Offering proviene da ASSODIGITALE – News Bitcoin Ethereum ICO Criptovalute Tecnologia.

  • 1
  • 2