Browse Category

Mining

Доходы майнеров постепенно возвращаются на прежние уровни

По данным аналитического сервиса blockchain.com, суточный доход биткоин-майнеров достиг $17,5 млн. Примерно такой же уровень доходности был в последний раз зафиксирован еще в конце июля прошлого года. В то время биткоин торговался в районе $8000. На фоне роста цены повышается и уровень сложности добычи BTC: Данные: blockchain.com В настоящее время показатель сложности примерно такой же, как в […]

Jaký vliv může mít halving na cenu litecoinu?

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].
Litecoin halving  a možné scénáře vývoje ceny
Není žádným tajemstvím, že jsem dlouhá léta možná až nekritickým zastáncem jednoho z nejstarších altcoinů – Litecoinu. Nazývaného také “stříbro bitcoinu”, případně “mrtvola” – abychom udělali radost i odpůrcům. Litecoinu se v minulosti věnoval i btctip.cz v několika článcích.

A protože se kvapem blíží dlouho očekávaný “litecoin halving”, tedy půlení odměny těžařům litecoinu, který nyní přitahuje pozornost velké části kryptoměnové veřejnosti, potěšila mě detailní analýza možných scénářů tohoto jevu, zveřejněná nedávno burzou Binance. Podívejme se tedy, co se může letos v létě přihodit podle uvedené analýzy:
Základní informace:

Litecoin (LTC), jeden z prvních spin-offů Bitcoinu čeká cca 6. srpna 2019 tzv. halving. Tehdy dojde k zmenšení množství LTC v jednom bloku z aktuálních 25 LTC na 12,5 LTC, a to vše během pěti minut.
Minulému halvingu Litecoin předcházel nárůst ceny o více než 200% ( s 500% spikem během 3 měsíců přímo předcházejících halvingu).
Poslední dva halvingy Bitcoinu způsobily snížení profitability těžby, čímž ukázaly další možné scénáře, jak se může hodnota vyvíjet s ohledem na halving.

Pokud jde o přicházející halving Litecoinu, vidíme několik (vzájemně si přímo neodporujících) scénářů:

Zásadní nárůst ceny, který zajistí, že se profitabilita těžby (s ohledem na fiat) udrží na úrovni před halvingem.
Nárůst hashrate v měsících předcházejících halvingu.
Cena neporoste, což povede k odchodu těžařů, čehož následkem bude, že se sníží obtížnost těžby, což nakonec povede k vyšší profitabilitě těžby.
Permanentní pokles profitability těžby.

Litecoin vytvořil v roce 2011 Charlie Lee, který vytvořil nový chain tím, že forknul většinu zdrojového kódu Bitcoinu. Mezi fundamentální změny, které provedl, patří jiná hashovací funkce, Scrypt (místo Bitcoinem užívaného SHA-256) a fakt, že nový blok je nalezen každé 2,5 minuty (místo 10 minut u Bitcoinu) – což, vzhledem k obdobné velikosti bloku zvyšuje teoretickou rychlost transakcí v síti. Litecoinu bude v budoucnu také 4x více než Bitcoinu – tedy 84 milionů.

Podobně jako u Bitcoinu je navrženo postupné snižování množství LTC v každém novém bloku, které nakonec zajistí konečnou nabídku této kryptoměny. Odměna v bloku je snížena na polovinu každých 840,000 bloků (zhruba každé 4 roky). Vzhledem k tomu, že tento okamžik je za dveřmi, pojďme se podívat jaké souvislosti tento aspekt bude mít. Může nám halving Litecoinu, někdy označovaného za testnet Bitcoinu ukázat, jak bude vypadat halving Bitcoinu, který nás čeká v roce 2020?
Proč jsou halvingy tak důležité?
Přesto, že Litecoin nemá whitepaper, je fakt, že každých 840,000 bloků dojde k halvingu, velmi dobře znám. S aktuální průměrnou dobou objevení nových bloků, která činí cca. 2.5 minuty, se denně generuje zhruba 576 bloků.

Velmi jednoduchým propočtem dojdeme k tomu, že 6. srpna 2019 (přesněji řečeno bude to blok č. 1,680,000) dojde ke snížení odměny v bloku na 12,5 LTC místo aktuálních 25 LTC).

Halving má mnoho zásadních implikací pro jakoukoliv kryptoměnu, jejíž consensus mechanismus funguje na bázi Proof of Work.  Pojďme se podívat na několik nejdůležitějších:

Profitabilita těžby je snížena na polovinu; a
Potenciální snížení hashrate může síť činit náchylnější k 51% útoku, vzhledem k tomu, že případné náklady na „pronájem“ dostatečného hashratu pro jeho realizaci klesne. Toto nebezpečí je navíc dále ovlivněno faktem, že těžba je typicky koncentrována do několika tzv. poolů, zpravidla využívajících ASIC minery.

Halvingy jsou, z určitého úhlu pohledu připodobnitelné změnám v politice centrálních bank, neboť v čase zásadně ovlivňují inflační křivku kryptoměny tím, že snižují emisi takové kryptoměny, což má samozřejmě vliv na omezení její nabídky.

V případě tradičních centrálních bank je jejich politika determinována pravidelnými jednáními konkrétních orgánů (např. v případě ČR se jedná o Bankovní radu ČNB), které autoritativně určují, jak např. nastaví různé sazby, které následně přímo ovlivní peněžní zásobu (množství peněz) v ekonomice.

Velmi zjednodušeně řečeno – tak například mohou zvětšit množství peněz v ekonomice tím, že sníží úrokovou sazbu za kterou centrální banka půjčuje peníze komerčním bankám, čímž „zlevní“ peníze (např. jakožto „údajně“ protikrizové opatřené s ambicí stimulovat spotřebu) nebo naopak tuto úrokovou sazbu zvýšit, čímž naopak množství peněz v ekonomice omezí (např. za účelem „ochlazení“ ekonomiky v době příliš vysokého růstu). A právě druhé zmíněné je podobné tomu, co se stane halvingem.

Dlužno však dodat, že v případě Litecoinu víme konkrétně co a kdy se stane, a to de facto od okamžiku jeho vzniku, v případě centrálních bank víme pouze to, že se pravidelně schází. 😊

Například, níže naleznete predikovanou míru inflace Litecoinu.
Graf č. 1 Předpokládaná roční míra inflace (%) Litecoinu
 

Aktuální míra inflace Litecoinu je cca. 8.4 % ročně, která po halvingu klesne na cca. 4 %. Toto snížení by samozřejmě nemělo být analyzováno odděleně, proto musíme zmínit některé fundamentální parametry Litecoinu:

Absence/nedostatek hedge trhů: Litecoin nemá žádný dostatečně likvidní trh, který by umožnil těžařům hedgovat jejich expozici. (např. trh s futures). Futures LTC na Bitmexu nepovažujeme za signifikantní, protože nemají dostatečnou likviditu. Přímým následkem tohoto faktu je, že profitabilita těžby je přímo závislá na ceně LTC.
Zisky z poplatků za transakci jsou zanedbatelné proti odměně za blok:

V poměru vůči Bitcoinu má Litecoin výrazně nižší množství transakcí v síti, takže odměna za nalezení nového bloku ve formě „nových“ LTC je dramaticky vyšší, než odměna za zpracování transakcí. Navíc s rostoucí popularitou Lightning Network – který je v současné době testován i na Litecoinu – může dojít k dalšímu snížení odměn za zpracovanou transakci. Tyto odměny tvoří pouze 0.12 % odměny za blok, kdy navíc historicky netvořily více než 6% celkové odměny za blok. V porovnání s Bitcoinem, kde odměny za zpracování transakce odpovídají cca. 4-8% (historicky bylo nejvíce dokonce 30-40% ) se jedná o dramatický nepoměr.
Minulé Litecoin halvingy
Během osmileté historie prošel Litecoin halvingem puze jednou – tehdy bylo snížení množství LTC v jednom bloku z 50 na 25. Stalo se tak 26. srpna 2015 vytěžením bloku č. 840,000.

Hodnota parabolicky rostla v měsících předcházejících halvingu

Graf č. 2 – Vývoj ceny (USD) před/po halvingu

Cena v USD vzrostla z úrovní okolo 1.5 USD (3 měsíce před halvingem) na více než 3 USD v okamžiku těsně po halvingu, peak však dosáhl až 7 USD, a to někdy v polovině července 2015.

Hashrate de facto neklesla

Graf č. 3 – Vývoj hashrate LTC (in THash/s)

Jednou z možných konsekvencí halvingu byl pokles v hashrate LTC. Z výše připojeného grafu je však jasně patrno, že se tak nestalo. Hashrate sice klesl, avšak pouze o cca. 15 %, kdy se navíc během velmi krátké doby zhruba dvou týdnů vrátil na úrovně před halvingem.

Permanentní pokles v profitabilitě těžby

Graf č. 4 – Profitabilita těžby LTC (v USD/denně na GHash/s)

Pokles v profitabilitě těžby byl kompenzován nárůstem ceny, který proběhl v měsících předcházejících vytěžení bloku č. 840,000.

Přesněji řečeno, nárůst ceny vedl k zásadnímu zvýšení profitability těžby před halvingem. Halving vrátil ziskovost těžby na v zásadě dlouhodobou pre-halvingovou úroveň.

Obecně řečeno, halving neměl nějaký zásadní efekt na dlouhodobou ziskovost těžby.
Čtyři možné scénáře halvingu
Scénář 1: Hodnota poroste, než se stabilizuje na novém maximu
Cena LTC roste již od začátku roku, za poslední rok získal Litecoin 200% hodnoty, oproti celému trhu, který za stejné období vykázal růst 40 %.
Graf č. 5 – Cena Litecoinu v posledním roce v USD

Scénář 2: Před halvingem se zvýší hashrate
Vzhledem k tomu, že se odměny za těžbu sníží na polovinu, větší množství těžařů může začít těžit Litecoin (místo jiných kryptoměn) s vidinou vytěžení co největšího množství Litecoinů v krátkém čase, v očekávání budoucího snížení odměn za těžbu. Následkem tohoto zájmu může v měsících předcházejících halvingu vzrůst hashrate i obtížnost těžby. Jen od začátku roku se hashrate více než zdvojnásobila a je na historickém maximu více než 350 THash/s v čase vydání tohoto dokumentu (14. duben).
Graf č. 7 – Hashrate Litecoinu v posledním roce (THash/s)

Scénář 3: Ziskovost těžby se zvýší v souvislosti s odchodem těžařů z trhu
Pokud se někteří těžaři rozhodnou ukončit svoji činnost, případně se začnou věnovat těžbě jiných, ziskovějších kryptoměn, hashrate klesne. Následkem by mohlo být to, že snížená konkurence pomůže kompenzovat ztráty v ziskovosti těžby Litecoinu způsobené snížením odměn za těžbu. Na druhou stranu, snížení hashrate a snížení počtu těžařů, těžařských poolů a uživatelů by mohlo zvýšit centralizaci Litecoinu a tím pádem zvýšit i riziko 51% útoku.

Na nabídku ze strany těžařů lze však nahlížet i jiným pohledem. Po halvingu se celkové množství těžených Litecoinů sníží, což sníží tlak prodávat vytěžené mince. Menší odměny za blok budou znamenat menší relativní ředění celkového počtu Litecoinů. Následkem toho by mohla být stabilizace ceny, možná i na vyšší úrovni než před halvingem.
Scénář 4: Trvalé snížení profitability těžby
Pokud by cena Litecoinu v období 90 dnů po halvingu byla blízká dlouhodobému historickému medianu s tím, že ostatní aspekty by se nezměnily, znamenalo by to nižší profitabilitu pro všechny těžaře Litecoinu. Ceteris paribus, za předpokladu, že výrobci těžebních čipů okamžitě nevyvinou nové a efektivnější těžební zařízení a cena Litecoinu se nestabilizuje na výrazně vyšších úrovních než před halvingem, celková ziskovost a profitabilita těžby Litecoinu by se mohla permanentně snížit pro všechny těžaře.

Vzhledem k tomu, že taková situace při posledním forku nenastala, není možné přesněji předpovědět, jak by na takovou situaci těžaři reagovali.
Závěr
Pokud se cena Litecoinu (v USD) bude i nadále zvyšovat, ale zároveň si bude udržovat hladinu oproti jiným kryptoměnám (BTC, ETH), ziskovost těžby se bude i dále zvyšovat, protože náklady na těžbu se určují ve fiat měnách. Racionální těžaři budou ale i nadále zvažovat mezní ziskovost a náklady ušlých příležitostí u těžby každé PoW kryptoměny v čase při rozhodování o tom, jestli je ziskovější těžba Liteconu, nebo jiných kryptoměn.

Pouze zásadní zvýšení ceny Litecoinu (relativně nejvyšší oproti jiným PoW kryptoměnám) nebo výrazné zvýšení užívání LTC blockchainu jako takového – což by vedlo k vyšším transakčním poplatkům, by mohly kompenzovat budoucí snížení odměn za vytěžení jednoho bloku.

Na rozdíl od amerického FEDu, který poskytuje informace o přibližně třech možných zvýšeních sazeb pro zbytek tohoto roku, halving je zapsán v kódu předvídatelně a do jisté míry se dá přirovnat k předem definované a známé změně přístupu „centrální banky“ u jakékoliv PoW kryptoměny.

Zatímco tyto události jsou důležité pro těžaře a ostatní účastníky trhu, nedostatek zkušeností a historických paralel vede k nejistotě ohledně potenciálních výsledků budoucích halvingů, ať už půjde o Litecoin, Bitcoin nebo dokonce Bitcoin Cash.

Zdroj: Binance Research

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Jaký vliv může mít halving na cenu litecoinu? pochází z

Callisto Network проведет хардфорк

Криптовалютный проект Callisto Network, запущенный в качестве тестового плацдарма разработчиками Ethereum Classic в прошлом году, готовится осуществить хардфорк, содержащий «решение для проблемы атак 51%», досаждающих не только CLO, но и ETC.
Команда проекта также объявила об остановке поддержки пула 2Miners. «Оценив действия 2Miners во время недавних событий, мы отметили недостаток сотрудничества и дефицит профессионализма с их стороны», — пишет проект в своём блоге.
26 февраля на сайте 2Miners появилась информация о «расколе цепи со всеми признаками атаки 51%», которые были замечены майнерами за 2 дня до этого. 2Miners, однако, настаивают на том, что это не они отличились «недостатком сотрудничества», а команда Callisto, забанившая главного блокчейн-инженера пула в Telegram-канале проекта, после того как он сообщил о проблеме.
2Miners назвали адрес предполагаемого организатора атаки в блокчейне и заявили, что пулы понесли материальные потери из-за того, что добытые ими блоки не были добавлены в основной блокчейн. В частности, майнеры 2Miners недополучили 167 000 CLO или около $800. Пул, в свою очередь, заявил, что купил недостающую криптовалюту на бирже, чтобы провести выплаты в адрес его пользователей.
«Иногда организатор атаки выдавал себя за пул 2Miners. В поле дополнительных данных одного из блоков он вставил следующую строчку: “28.02.2019 Binance Listing”», — говорится в публикации.

Примечательно, что в ответном заявлении, опубликованном 27 февраля, команда Callisto Network не пытается опровергать заявления 2Miners, но пишет:
«Таким образом, пул 2Miners больше не поддерживается командой Callisto. Любые проблемы, которые могут быть у майнеров с платежами, orphan-блоками или потерями при работе с пулом 2Miners, не будут решаться Callisto Network. Мы не собираемся помогать или отвечать на вопросы об этом пуле. Если у майнеров, работающих через 2Miners, образуются какие-то убытки вследствие атак или нестабильности, мы не будем выплачивать компенсации. Команда не отвечает за какие-либо проблемы, которые могут возникнуть у майнеров из-за майнинга в этом пуле».
Биржа HitBTC, одна из немногих, поддерживающих криптовалюту, на фоне этих событий заморозила возможность ввода/вывода CLO.

Экстренный хардфорк Callisto Network состоится на блоке 2 160 000.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. 
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Запись Callisto Network проведет хардфорк впервые появилась Криптовалюта.Tech.

Coinhive прекращает свою работу

Фирма Coinhive, предоставляющая владельцам веб-сайтов возможность добывать Monero за счет посетителей, прекратит работу 8 марта. Об этом сообщается в блоге компании.
«Мы усердно работали над этим проектом на протяжении последних 18 месяцев, но, честно говоря, он больше не жизнеспособен в экономическом плане», — отмечают представители фирмы.
К основным причинам решения Coinhive относит падение хешрейта сети вследствие последнего хардфорка Monero и снижение цены криптовалюты более чем на 85% в течение года.
«Эти факторы, а также хардфорк и обновление алгоритма сети Monero, запланированные на 9 марта, привели нас к решению о прекращении поддержки Coinhive»
Несмотря на то, что браузерный майнинг перестанет работать 8 марта этого года, доступ пользователей к панели администрирования будет открыт до 30 апреля. Клиенты Coinhive смогут до этого времени провести выплаты, если достигнута минимальная для платежа сумма.
Обновление протокола Monero состоится на блоке 1788000. Среди ожидаемых нововведений: новый PoW-алгоритм CryptonightR, динамический размер блока, уменьшение размера транзакции, повышение степени конфиденциальности.

Dear exchanges present in the Monero ecosystem, please take notice of our scheduled protocol upgrade of March 9:https://t.co/xqvN9Dwz56
You should upgrade to and subsequently run v0.14 in order to be sufficiently [email protected] @krakenfx @BittrexExchange @bitfinex
— Monero || #xmr (@monero) February 25, 2019

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. 
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Запись Coinhive прекращает свою работу впервые появилась Криптовалюта.Tech.

Скрытые майнеры наносят ответный удар. Обнаружен новый вид вирусного ПО

Исследователи Израильской фирмы Check Point Software Technologies утверждают, что обнаружили новый вид скрытого майнера, который способен «развиваться». Об этом сообщается на сайте компании.
Эта программа была обнаружена около шести месяцев назад и тогда основной функцией зловреда была только добыча криптовалюты Monero. Однако с течением времени майнер «научился» находить на компьютере жертвы более старые версии программы, заменяя их на актуальные. Такой подход, уверены эксперты Check Point, позволяет избежать обнаружения ПО антивирусами.
«Это вредоносное ПО постоянно добавляет новые свойства и методы ухода от обнаружения», — отмечают эксперты.
Программа нацелена преимущественно на сервера Microsoft, включая IISSQL. Скрытый майнер использует для своих нужд до 100% мощности процессора жертвы. Кроме того, для сохранения секретности KingMiner использует приватный майнинговый пул.
«Мы еще не определили домены, используемые пулом, поскольку они также приватны. Тем не менее мы видим что текущий масштаб атак огромен, от Мексики до Индии, от Норвегии до Израиля», — отмечают исследователи.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. 
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Запись Скрытые майнеры наносят ответный удар. Обнаружен новый вид вирусного ПО впервые появилась Криптовалюта.Tech.

Jak funguje ZenCash, Secure Node a Super Node

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].
Moje začátky se ZenCash
Poprvé jsem o měně ZenCash slyšel od Karla, se kterým jsme se bavili o masternodech. Upozornil mě na to, že ZenCash je velice perspektivní projekt mezi spoustou shitcoinů a že rozhodně stojí za prozkoumání. Další den jsem měl nakoupeny coiny na 3 Secure Nody a začal se pídit po tom, jak je nainstalovat. Měl jsem již zkušenosti s instalací masternodů jako je PivX nebo Kalkulus. Ale to, co bude s instalací ZenCash následovat, jsem si nedokázal vůbec představit:)
Secure Nody a Super Nody – k čemu slouží
Nejdřív si ale něco povězme o tom, k čemu Secure/Super Nody vlastně jsou. Slouží k šifrované komunikaci mezi uzly sítě ZenCash. Každý z uzlů obsahuje kompletní kopii blockchainu. Těchto uzlů je v současné době více jak 12 tisíc a díky tomu je celá síť velmi dobře zabezpečená vůči zásahům zvenčí. Provozováním těchto uzlů tak přispíváte k větší bezpečnosti a současně za to pobíráte odměnu. Také můžete šifrovaně komunikovat s dalšími provozovateli uzlů. Pro podrobnější prozkoumání vývoje projektu ZenCash doporučuji přečíst jejich whitepaper a roadmapu. Chystá se plno nových věcí, jako iOS peněženka, hardwarové peněženky nebo třeba placení na Pornhubu. Zde najdete odkaz na white paper.
Kde nakoupit a jak uložit ZenCash
Nejjednodušší způsob jak coiny nakoupit je přes burzu Binance, kde nepotřebujete na nižší objemy verifikaci. Poté je třeba stáhnout jednu ze dvou oficiálních peněženek. Light peněženka Arizen a v podstatě ji jen stáhnete, založíte si profil a můžete hned používat. Sympatické na Arizen walletu je také to, že byla vyvinuta českými programátory.
Druhá peněženka Swing wallet stahuje komplet blockchain, takže si několik hodin počkáte, než ji budete moct začít používat. Osobně používám obě tyto peněženky, které ke stažení najdete zde.
Kolik nody vydělávají
Odměna pro držitele Secure Nodů je 10% z celkové odměny za vytěžený blok a stejně tak odměna pro majitele Super Nodů je 10% z celkové odměny za vytěžený blok. Rozdíl je jen v tom, že aktivních Secure Nodů je k dnešnímu dni (1. srpna 2018) 12.044 kusů a Super Nodů 1687. Protože Super Nodů je cca 10x méně, tak odměna je taky cca 10x větší. Na Super Node ale potřebujete držet na jedné své adrese 500ks ZEN a pro Secure Node potřebujete 42ks ZEN.
Níže se můžete podívat, kolik Secure Nody se 42 ZENy vydělávají. Podle posledních statistik je to cca 0.075 ZENu denně. To znamená měsíčně cca 2.25 ZENu a ročně 27 ZENů. Předpoklad ale je, že s růstem počtu Secure Nodů budou odměny logicky klesat. Na druhou stranu velmi věřím tomu, že samotná hodnota coinu půjde nahoru, protože se jedná o kvalitní projekt s jasnou vizí.

Zde je ukázka odměn Super Nodů. Při držení 500 ZENů je denní odměna cca 0.53 ZENu, čili cca 15 ZENů měsíčně a za rok 190 ZENů. Takto si můžete vydělat na několik menších securenodů.

Jak nastavit ZenCash securenode
Oficiání instalační návod najdete na tomto odkazu
Když jsem se Secure Nody začínal, tak jsem návod otevřel, rychle prolétl a ještě rychleji zavřel:) Ale věděl jsem, že jich chci mít desítky a tak jsem se do toho pustil a strávil doslova desítky hodin pokusů a omylů. Server jsem přeinstaloval snad 20x, než jsem svůj první Secure Node rozchodil. Jenže pak začal padat a já nevěděl proč. Takže dalších 5 reinstalací, zkoušení, nervů, atd. Nakonec se to ale povedlo a přidal jsem tomu další zabezpečení proti botům a DoS útokům. Dnes servery šlapou takřka bezúdržbově.
Náklady na VPS, kde nody běží, jsou ve stokorunách měsíčně. V porovnání s tím, kolik může provozování Secure Nodů vydělávat, je to ale jen zlomek ceny. S tím, jak mi každý týden přibývají odměny, zakládám další a další nody, aby moje portfolio rostlo a vydělávalo v konečném důsledku ještě více.
Pokud budete chtít, můžu vám Secure Node nebo Super Node nastavit. Kontaktujte mě přes tento poptávkový formulář a domluvíme se na dalším postupu.
[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]
Příspěvek Jak funguje ZenCash, Secure Node a Super Node pochází z

Dinastycoin Hash Sharing

Come anticipato nelle chat abbiamo  cambiato la modalità di gestione del servizio Noleggio Pc Cloud, ed inviato una mail a tutta la community, ma non avevo ancora scritto un articolo sul sito. Cerco di porre rimedio ora
Il Precedente servizio di Noleggio PC Cloud lo abbiamo sostituito con un servizio che  a parità di costi e di persone che usufruiscono del servizio  fornisce al Nostro Pool una Potenza  100 volte superiore in termini di Khash.
La potenza Hash del Pool Mining ufficiale di Dinasty of Freedom è importante per poter mantenere nella community e quindi in italia il maggior numero di Nuovi Dinastycoin generati, anche se si sono registrati diversi stranieri, che però difficilmente credo che utilizzeranno questo servizio.
Come funziona
Noi acquisteremo sul libero mercato gli hash da inviare nel nostro Pool utilizzando un Indirizzo DCY unico di Dinastyoffreedom. Tutto quello che il Pool genererà grazie agli hash forniti da quell’indirizzo, sarà condiviso con tutti i membri iscritti secondo 7 livelli che sono gli stessi che già avevamo usato per il Noleggio Cloud. I costi rimangono quindi inalterati. Tutti quelli che avevano quindi un Cloud non ancora scaduto sono già stati dirottati sul nuovo servizio e stanno ricevendo già le 5/6 mail quotidiane una ogni “circa” 4 ore con la quota di Dinastycoin stabilita dalla configurazione scelta, che è già impostata per un numero di DCY superiore a quella che avevano per il Noleggio Pc Cloud. Probabilmente in futuro almeno per i prossimi mesi  potrà anche aumentare se aumenterà il numero di aderenti a questo servizio. Più saremo e più potenza avrà il Pool e più dinastycoin saranno prodotti e condivisi
I vantaggi di utilizzare il Dinastycoin Hash Sharing sono diversi:
1) centuplichiamo la potenza hash del nostro Pool e deteniamo un numero molto superiore di Dinastycoin da condividere con tutti quelli registrati, meno nuovi dinastycoin vanno all’estero e meglio sarà per il valore del DCY. All’estero pur apprezzando il nostro progetto, avendo tanti DCy inizialmente penseranno  più a monetizzarli a basso prezzo piuttosto che attendere e valorizzarli per pi spenderli nei negozi Made in italy che presto saranno attivi,
2) Si riceve un quantitativo fisso 5/6 volte al giorno di Dinastycoin indipendentemente da quello che il pool comunque produrrà. Se dovesse servire l’indirizzo sarà anche alimentato da un Fondo di riserva che abbiamo predisposto nei giorni in cui la produzione non fosse sufficiente.
3) Si contribuisce al Reddito di Esistenza in vita, per cui una parte di quello che si spende per partecipare si recupera. 1% dell’importo va nel REINV
4) Si puo’ creare un Residuale mensile in Bitcoin. Se si sponsorizza e suggerisce alle proprie downline dirette, si crea una rendita mensile in Bitcoin, con una commissione che aumenta con il proprio livello di qualifica nella comunita’ Dinasty of Freedom. Quindi non solo Dinastycoin ma anche Bitcoin di guadagno.
Per poter prenotare il servizio e vedere i relativi costi vai nel Menu Attività Upgrade e Cloud > DInastycoin hash sharing  
Il pagamento si fa tramite Uphold come al solito e anche le commissioni eventuali poi si ricevono istantaneamente come al solito tramite Uphold.
Tanti DinastyCoin per tutti!
 
L’articolo Dinastycoin Hash Sharing proviene da dinastycoin.